5.jpg

Dynamisk mentaliseringsbaseret uddannelse for sygeplejersker i ambulante enheder

Formål

Formålet med den dynamiske mentaliseringsuddannelse er at give sygeplejersker i den ambulante psykiatri – både voksne og børn/unge – teoretiske og praktiske kompetencer indenfor en relationel og dynamisk tilgang i sygeplejen mhp. at skabe øgede handlekompetencer i den sygeplejefaglige indsats i ambulatorierne.

Deltagerne vil via rollespil og supervision af daglig klinisk arbejde opnå erfaring med at selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere behandlingsforløb med patienter med psykiatriske problemstillinger:

Mål

  • Deltagerne har efter uddannelsen en grundig teoretisk viden om dynamisk, relationel og mentaliseringsbaseret behandling af forskellige psykiatriske lidelser
  • Deltagerne har viden og færdigheder i at anvende mentaliseringsbaserede metoder
  • Deltagerne kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere et behandlingsforløb, både individual forløb og gruppe

Indhold

Uddannelsen afvikles over 11 dage med følgende indhold:

Dag 1 – Det relationelle fokus, herunder gennemgang af de dynamiske grundbegreber

Dag 2 – Tilknytning og tilknytningens betydning for psykopatologi

Dag 3 – Mentalisering som begreb og metode

Dag 4 – Assessment af tilknytning, håndtering af emotioner og mentaliseringsevnen

Dag 5 – MBT interventioner

Dag 6 – MBT interventioner

Dag 7 – MBT i gruppe

Dag 8 – Den mentaliserende tilgang til selvmord og selvskade

Dag 9 – Mentaliseringsbaseret forståelse af spiseforstyrrelser, PTSD, misbrug og borderline

Dag 10 – Mentaliseringsbaseret forståelse af psykoser, depression, angst og OCD

Dag 11 – Afslutning i et mentaliseringsperspektiv og evaluering

Kursets opbygning

Teoretisk undervisning om formiddagen og supervision i gruppe af max 8 om eftermiddagen, svarende til 33 timers teori og 33 timers supervision.

Teoretisk undervisning:

Der tages i undervisningen afsæt i kliniske problemstillinger fra deltagernes daglige arbejde. Der veksles mellem oplæg, plenumdrøftelser, gruppearbejde og træning i metoder gennem rollespil.

Supervision:

Supervision foregår i grupper med max. 8 deltagere. Formålet med supervisionen er at lære deltagerne i at anvende dynamiske og mentaliserings metoder i praksis. Hver deltager har over uddannelsesforløbet 4 sager til supervision.

Timetal: 20 sessioner á 45 minutters varighed = 3 timer per gang over 5 dage.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker i ambulante enheder inden for både voksen- og børne- og ungdomspsykiatri.

Undervisere

Kurset er arrangeret af Akademi for Mentalisering og varetages af psykolog Henning Jordet og overlæge Morten Kjølbye

Antal deltagere

Der er plads til 24 deltagere på uddannelsen.

Pris

17.000 for 11 kursusdage, svarende til 1.500 pr gang, eksklusiv forplejning